อาหารเสริมกินแล้วดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่

‘อาหารเสริม’ คือ สารอาหารพิเศษที่นำเข้าร่างกายเพิ่มเติมจากอาหารมื้อหลัก สามารถใช้ได้ในทางการแพทย์ หรือ นำมาบำรุงสุขภาพ อาหารเสริมในปัจจุบันนี้ได้รับการผลิตออกมา ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ด , แคปซูล , ผง และแบบน้ำ เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคต้องรับประทานตามคำสั่งของเภสัชกร หรือ แพทย์ อย่างเคร่งครัด

เหตุใดจึงต้องรับประทานอาหารเสริม ?

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริม คือ ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากสภาวะต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ผ่านการวินิจฉัยแล้วว่าร่างกายประสบภาวะขาดสารอาหาร โดยในบางกรณีแพทย์จะเป็นผู้ดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารเสริมในปริมาณเหมาะสม หากแต่อย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลทั่วไป นิยมบริโภคอาหารเสริมเนื่องจากต้องการเสริมสารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หากแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการรับสารอาหารประเภทใดเข้าสู่ร่างกายมากจนเกินไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้

‘อาหารเสริม’ ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่ ?

โดยคุณต้องทราบและตระหนักก่อนว่า ไม่ใช่อาหารเสริมทุกตัวที่ได้รับการรับรองทางด้านความปลอดภัย และการบริโภคอาหารเสริมแบบผิดวิธี หรือเกินปริมาณที่เหมาะสม สามารถส่งผลทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้น การรับประทานอาหารเสริมที่ส่งผลดี และจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อใช้อาหารเสริมอย่างถูกวิธี แบบเหมาะสม

วิธีบริโภคอาหารเสริมให้ปลอดภัยสูงสุด

ก่อนที่คุณจะรับประทานอาหารเสริมนานาชนิดในท้องตลาด คุณต้องขอคำปรึกษาจากคุณหมอหรือเภสัชกร ในหลายด้านเสียก่อน รวมทั้งศึกษาในเรื่องประโยชน์ ความเหมาะสมที่มีต่อสภาพร่างกาย ศึกษาความปลอดภัยและตรวจสอบความเสี่ยงที่สามารถอาจเกิดขึ้นได้ เป็นต้น

  • ศึกษาข้อมูลบนฉลากก่อนบริโภค ไม่ว่าจะเป็นประเภทของอาหารเสริม , ส่วนผสมยิบย่อยในอาหารเสริม ตลอดจนศึกษาข้อมูลผู้บริโภค เช่น ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคคนอื่นๆ เป็นต้น
  • ไม่บริโภคอาหารเสริมเพื่อรักษาอาการป่วยแบบคิดไปเอง – คุณจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอเสมอและได้รับคำแนะนำจากคุณหมอว่า คุณควรบริโภคอาหารเสริมชนิดนั้น
  • ไม่ใช้อาหารเสริมแทนการใช้ยา – ถ้าไม่มีคำสั่งแพทย์ เพราะอาจทำให้อาการของโรคร้ายแรงกว่าเดิมได้
  • ถ้าคุณเคยได้รับการผ่าตัด – ให้แจ้งกับแพทย์ว่าคุณกำลังรับประทานอาหารตัวใดอยู่
  • ผู้กำลังตั้งครรภ์ หรือ กำลังให้นมบุตร – ต้องระมัดระวังในระดับสูง ไม่ว่าคุณจะใช้อาหารเสริมใดๆ ก็ตาม เนื่องจากสารเคมีที่ร่างกายของคุณแม่ได้รับ อาจส่งไปยังบุตรผ่านทางน้ำนม ผ่านทางสายรกในครรภ์ อีกทั้งยังทำให้เกิดผลข้างเคียงซึ่งเป็นอันตรายต่อทารกได้
  • อย่าวางใจสารสกัดมาจากธรรมชาติแบบ 100 % – เนื่องจากในส่วนประกอบภายในอาหารเสริมต่างก็ไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจน 100 % ว่า จะมีผลลัพธ์ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเสมอไป นอกจากนี้อาหารเสริมบางประเภทอาจมีส่วนประกอบของสารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคได้ หรือ อาจส่งผลข้างเคียงที่มีต่อผู้บริโภคบางคน ที่มีอาการแพ้ยาหรือสารใดๆ ได้เช่นเดียวกัน
  • หลังจากการบริโภคอาหารเสริม ถ้าพบผลข้างเคียงใดๆ ขึ้นมาก็ตาม คุณต้องไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วน อย่างชะล่าใจ เพื่อทำการตรวจรักษาทันที เพิ่มโอกาสในการผ่อนหนักให้เป็นเบา
  • ผู้มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคตับ , โรคไต , โรคเบาหวาน , โรคหัวใจ เป็นต้น คุณต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมทุกครั้ง เนื่องจากอาจทำให้อาการของโรคแย่ลงได้เลยทีเดียว
  • ตรวจสอบผลข้างเคียงรวมทั้งความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารเสริมทุกครั้ง

สรุปแล้ว ผู้สนใจอยากบริโภคอาหารเสริม จำเป็นต้องใส่ใจ และมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง พร้อมเฝ้าสังเกตอาการซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงจากการใช้อาหารเสริมประเภทนั้นๆ ให้ดีด้วย เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์อันใดขึ้นมา เพื่อให้สามารถไปพบคุณหมอและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  ซึ่งอาจร้ายแรงจนกระทั่งก่ออันตรายให้แก่ชีวิตได้