ถั่วเหลืองคืออะไร

Soybean is one

ทุกคนคงรู้จักถั่วเหลืองกันมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วทั้งนั้น นี่คือวัตถุดิบอีกชนิดที่ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาประกอบไปอาหารทั้งคาวและหวานได้อย่างหลากหลาย หลายคนชื่นชอบในรสชาติของถั่วเหลืองที่มีความมัน อร่อย อยู่ในตัวเอง ขณะที่หลายคนก็รู้สึกว่าการทานถั่วเหลืองเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรการรู้จักกับถั่วเหลืองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

ทำความรู้จักกับถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมเหมาะกับการปลูกสลับกับข้าว ว่ากันว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนตั้งแต่เมื่อห้าพันปีก่อน แต่ไม่มีความแน่ชัดว่าเกิดขึ้นที่บริเวณตรงไหนของประเทศจีนแต่ที่มีการสันนิษฐานและยอมรับในวงกว้างก็คือบริเวณหุบเขาแม่น้ำเหลือง เนื่องจากว่าอารยธรรมของจีนได้ก่อกำเนิดขึ้นที่นั่นบวกกับได้มีการจารึกเรื่องราวของถั่วเหลืองเป็นครั้งแรกเมื่อ 2295 ปีก่อนพุทธกาลที่บริเวณหุบเขาแม่น้ำเหลือง ต่อมาถั่วเหลืองก็ได้มีการแพร่กระจายไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาล เข้าสู่ยุโรปเมื่อปี พ.ศ. 2143 เข้าสู่สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2347 ต่อมาอีกร้อยกว่าปีชาวอเมริกันก็ได้เริ่มปลูกถั่วเหลืองเพื่อเลี้ยงวัวและนำเมล็ดมาใช้ประโยชน์ กระทั่งปี พ.ศ. 2473 สหรัฐฯ ได้มีการนำเข้าพันธุ์ถั่วเหลืองจากจีนกว่า 1,000 สายพันธุ์ เพื่อผสมและคัดเลือกทำให้ได้เมล็ดที่โต ผลผลิตสูง เหมาะกับการปลูกเพื่อเอาเมล็ดมากขึ้น

ลักษณะด้านพฤกษศาสตร์

ถั่วเหลืองจัดเป็นพืชล้มลุกสูง 0.3-0.9 เมตร ต้นปกคลุมด้วยขน ใบมีลักษณะเป็นขนนก 3 ใบย่อย หูใบรูปไข่ขนาด 3-7 มม. ปลายใบเรียว ก้านช่อดอกยาว 1-3.5 ซม. วงกลีบเลี้ยงขนาด 4-6 มม. สีม่วง, ม่วงอ่อน หรือขาว ขนหยาบ

Soybean is

ส่วนประกอบด้านเคมี

จะมีน้ำมันและโปรตีนอยู่ในถั่วเหลืองรวมกันราว 60% แบ่งเป็นโปรตีน 40% น้ำมัน 20% ส่วนที่เหลือคือคาร์โบไฮเดรต 35% ความร้อนเสถียรมีส่วนช่วยในการเก็บโปรตีนซึ่งถั่วเหลืองต้องการความร้อนเสถียรสูงในการผลิตแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ เช่น นมถั่วเหลือง, น้ำเต้าหู้ ส่วนคาร์โบไฮเดรตในถั่วเหลืองส่วนใหญ่ถูกพบว่าเป็นเวย์ หรือ หางนม ที่ถูกทำลายลงระหว่างการโดนความร้อน

การปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย

ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าประเทศไทยเริ่มปลูกถั่วเหลืองเมื่อใดแต่คิดว่าน่าจะเป็นชาวจีนอพยพที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน ต่อมาจึงได้มีการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2503 ทำให้เกิดถั่วเหลืองพันธุ์ดีจำนวนมาก ปัจจุบันการผลิตในประเทศไทยยังไม่เพียงพอทำให้ต้องมีการสั่งจากต่างประเทศเข้ามาใช้งานด้วย